M. Gastrocnemius

Medialt og lateralt hoved. Placeret superficielt for soleus, sammen danner de komplekset triceps surae

Funktion

Plantarflexion, knæflexion

Innervation

N. tibialis - S1, S2

Udspring

laterale og mediale femurkondyl

Tilhæftning

calcaneus via Achillessenen

Antagonist

Tibialis anterior