C6

Påvirkning af 6. cervikale nerverod, f.eks. ved C5-prolaps eller rodkanalstenose C5/C6. Hyppigste rodpåvirkning cervikalt. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Nakkesmerter med udstråling langs biceps, laterale underarm og radiale fingre (1. + 2.). Det kliniske billede inkluderer smerter proximalt i armen og føleforstyrrelser i hånden.

Fund

Smerterne provokeres ved Spurlings test og lindres ved skulderabduktion. Bicepsmusklen er evt. øm under undersøgelsen, evt. parese er ofte diskret og evt. ledsaget af nedsat håndledsekstension. Evt. ses også parese af infraspinatus, serratus anterior, supinator og extensor pollicis.

Differentialdiagnoser

Kan minde om karpaltunnelsyndrom (n. medianus) hvor pt. vågner med sovende fornemmelse i hånden svt. radiale 3,5 fingre - generne kan provokeres med Phalen's eller Tinel's test (håndledsfleksion hhv. tapping over nerven).