Henvisning

Den gode telefoniske henvisning ved akutte rygkirurgiske lidelser bør indeholde nedenstående oplysninger. Noget lignende gælder også henvisningen af den elektive patient. Den rygkirurgiske sektion på RH-Glostrup behandler udelukkende degenerative lidelser i cervikal- og lumbalcolumna (prolaps og spinalstenose). Patienten skal være færdigudret i reumatologisk/medicinsk regi. Behandlingen af traumatiske læsioner, onkologiske tilstande, primære infektioner samt lidelser i thorakalcolumna varetages af rygsektionen på RH-Blegdamsvej.

1) Patient-ID

2) Klinisk diagnose

Akut cervikal myelopati, svær påvirkning af cervikal nerverod (C5, C6, C7), lumbal spinalstenose med påvirkning af cauda equina, svær påvirk. af lumbosakral nerverod (L2, L3, L4, L5, S1), postop. komplik. (infektion eller blødning).

3) Anamnese

Debut, smertelokalisation, kraftnedsættelse, blærefunktion, sfinkterfunktion.

4) Tidligere

Rygkirurgiske indgreb (type og årstal), comorbiditet (hjerte-lunge-nyrefunktion), funktionsniveau, koagulopati.

5) Neuroudfald

Præcis lokalisation og sværhedsgrad af evt. parese, varighed, forekomst af urinretention (påvist ved blæreskanning), sfinkterpåvirkning, føleudfald, refleksudfald, 1. neuronstegn (hyperreflexi, Babinski, klonus).

6) Radiologisk udredning

MR eller CT, dato, radiologens beskrivelse af sværhedsgraden af mekanisk nervetryk, overførsel til Glostrup Hospitals billedsystem.

7) AK-behandling

Marevan, magnyl, plavix, NSAID, fiskeolie, osv.

8) Klargøring til evt. operation

Samtykke til evt. operation, fastetidspunkt, blodprøver og svar, evt. EKG.

9) Præcis kontaktinformation

Henvisende afd., bagvagtens navn og telefonnummer.