Rygsygdomme

Akutte rygkirurgiske tilstande

Akut myelopati, rodinkarceration med svær progredierende parese, cauda equina syndromet (CES), intraktable, morfikaresistente smerter. Delir, meningit, lungeemboli.

Den kliniske diagnose

Det er vigtigt at stille en klinisk diagnose inden patienten overhovedet får foretaget skanning. Ikke mindst for at afgøre hvad der skal skannes. Sidder læsionen i storhjernen, lillehjernen, kranienerver, cervikale rygmarv, thorakale rygmarv, cervikal nerverod, lumbal nerverod, sacral nerverod eller en perifer nerve. Hvilken side og hvilken nerverod helt præcist mistænkes at være påvirket? Et skanningssvar kan være skuffende: dels kan en patient med svære gener have en normal skanning, dels kan en patient med tydelige MR-fund være asymptomatisk.

Smertegeneratoren

Hvad er årsagen til patientens smerter?

Diskusdegeneration

De degeneration forandringer i hvirvelsøjlen, der tidligere og misvisende blev betegnet "slidgigt", forårsages overvejende ved: genetisk disposition (ca. 60%), rygning (ca. 15%), aldring (ca. 10%) og tungt rygbelastende arbejde (ca. 5). Der er således ikke tale om "slid" men om forventelige, aldersbetingede forandringer der indtræder hos alle, men specielt hvis man er disponeret. Spørg derfor altid til familieanamnesen for rygsygdomme.

Lændeprolaps

Hos de fleste er prognosen god ved konservativ behandling, hvor prolapsen skrumper af sig selv med tiden og smerterne svinder. Såfremt de radikulære smerter varer mere end 6-12 uger kan man overveje kirurgi. Der kan evt. anvendes medicin mod nervesmerter. Prolapskirurgi hjælper hos ca. 8/10.

Lændesmerter ved diskusdegeneration

De stabiliserende indgreb lindrer smerterne hos ca. 2/3.

Ledskred (instabilitet, olistese)

På billedet ses en fremadglidning af L5 i forhold til sacrum. Ved instabilitet bør der suppleres med et stabiliserende indgreb, med eller uden instrumentering.

Kroiske uspecifikke lændesmerter

Der findes flere risikofaktorer for forekomst og udvikling af kroniske lænderygsmerter: overvægt, kraftig smerte, langvarig sygemelding, depression, somatisering, overdreven sygdomsadfærd, aktiv arbejdsskade- eller erstatningssag, tungt arbejde med mange løft.

© Rygkirurgi.net