Indgrebstyper

Frilægning (dekompression), stabilisering (spondylodese) og opretning (korrektion).