Uddannelsen til neurokirurg

Introduktionsstillingerne er etårige og hoveduddannelsen tager 48 måneder. Se hvilke kompetencer der forventes indenfor hhv. ryg- og kraniekirurgi

Introduktionsstilling

6 måneder på VRR.

Hoveduddannelsen

12 måneder på VRR.

Inspektorbesøg og evalueringer

Resume og fokusområder fra seneste besøg.