C7

Påvirkning af 7. cervikale nerverod, f.eks. ved C6-prolaps eller rodkanalstenose C6/C7. Næsthyppigste rodpåvirkning cervikalt. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Smerter bag på skulderen, ned langs triceps, dorsolateralt på underarmen mod 3. finger.

Fund

Tab af tricepsrefleksen. Evt. tricepsparese som patienten ikke selv har bemærket med mindre der er tale om en person som træner meget. Evt. også påvirkning af pectoralis major (adduktion af humerus), pronator, extensor digitorum, latissimus dorsi og flexor carpi radialis (håndledsfleksion).

Differentialdiagnoser