C8

Påvirkning af 8. cervikale nerverod, f.eks. ved C7-prolaps eller rodkanalstenose C7/Th1. Sjælden. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Smerteudstråling mod 4. og 5. fingre. Evt. nedsat håndgreb.

Fund

Føleforstyrrelser underarmens & håndens ulnarside (4. og 5. fingre). Motorisk findes evt. påvirkning af håndens små muskler: fingerfleksion (flexor digitorum profundus og superficialis), fingerabduktion (interosserne), giver nedsat håndgreb, problemer med at dreje nøgler samt holde på små genstande (specielt 1. interosseus).

Differentialdiagnoser

Ligner en n. ulnarispåvirkning (klohånd, Froment's tegn, Wartenburg's tegn).