M. Deltoideus

Består af en forreste, midterste og bagerste del

Funktion

Skulderabduktion, -flexion og extension

Innervation

N. axillaris - C5, C6

Udspring

Laterale trediedel af clavicula, acromion, spina scapulae

Tilhæftning

Tuberositas humeri

Antagonist

Latissimus dorsi

Anatomi