Hoveduddannelsen

Oversigt over obligatoriske rygkirurgiske kompetencer der tilegnes på VRR jævnfør den individuelle uddannelsesplan. Niveau B er udført superviseret af klinisk vejleder. Niveau C er udført selvstændigt observeret af klinisk vejleder.

14C. Lumbal degenerativ lidelse

Patientforløb: Anamnese og objektiv undersøgelse • Prioriteret akutplan • Valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser • Begrunde valg af behandling • Udføre operation • Iværksætte postoperativ kontrol • Follow-up plan • Vurdere behov for rehabiliteringshjælp • Epikrise

15C. Cervikal degenerativ lidelse

Patientforløb: Anamnese og objektiv undersøgelse • Prioriteret akutplan • Valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser • Assistere ved operation • Begrunde valg af behandling • Udføre dele af operation • Iværksætte postoperativ kontrol • Follow-up plan • Vurdere behov for rehabiliteringshjælp • Epikrise

29C. Lumbal recidivprolaps

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Udføre operation • Evaluere

30C. Lumbal prolaps

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Udføre operation • Evaluere

31C. Lumbal stenose

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Udføre operation • Evaluere

32C. Cervikal adgang

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Udføre operation • Evaluere

33C. Cervikal prolaps

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Udføre operation • Evaluere

34B. Instrumenteret rygoperation

Rygkirurgi: Præoperativ indikation og samtykke • Lejre Patienten • Vælge Adgang • Assistere til operation • Evaluere

37C. Undervisning af klinisk personale

Arrangere og forestå undervisning, udvælge patienter til bedside undervisning, fremstilling af klinisk problemstilling, arrangere afdelingsundervisning.

EANS/SNS

4 årlige kurser.

Kirurgisk færdighedskursus

5 dage.

Beslutningsteori og kommunikation

4 dage.

Obligatorisk forskningstræning