Introduktionsstilling

Oversigt over obligatoriske rygkirurgiske kompetencer der skal tilegnes i løbet af de 6 måneder på VRR jævnfør den individuelle uddannelsesplan. Niveau B er udført superviseret af klinisk vejleder. Niveau C er udført selvstændigt observeret af klinisk vejleder.

8B. Lumbal prolaps

Patientforløb: Anamnese og objektiv undersøgelse • Prioriteret akutplan • Valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser • Begrunde valg af behandling • Udføre dele af operation • Iværksætte postoperativ kontrol • Follow-up plan • Vurdere behov for rehabiliteringshjælp • Epikrise

9B. Lumbal stenose

Patientforløb: Anamnese og objektiv undersøgelse • Prioriteret akutplan • Valg og iværksættelse af radiologiske undersøgelser • Begrunde valg af behandling • Udføre dele af operation • Iværksætte postoperativ kontrol • Follow-up plan • Vurdere behov for rehabiliteringshjælp • Epikrise

13B. Lumbale adgange

Præoperativ indikation • Lejre patienten • Vælge adgang • Udføre indgrebet inkl lig. flavum • Evaluere

15C. Klinisk konference

Torsdagsundervisning. Arrangere og lede konferencen, udvælge patienter, indsamle data, præsentere data.

Pædagogik 2

2-dages kursus.

Sørg selv for tilmelding

EDHEP

Kursus i kommunikation.

Sørg selv for tilmelding

HOC

Fokuseret ophold af 2 ugers varighed på rygsektionen, RH-Blegdamsvej.

Tag selv kontakt med HOC

Læreboger

Forskning

Det er muligt at blive koblet på et mindre forskningsprojekt.

Tal med RB.