L3

Påvirkning af 3. lumbale nerverod, f.eks. ved L2-prolaps eller rodkanalstenose L2/L3. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Smerteudstråling ned mod forsiden af låret.

Fund

Evt. nedsat ekstension af knæled. Nedsat patellarrefleks.

Differentialdiagnoser

Hoftelidelse.