L5

Påvirkning af 5. lumbale nerverod, f.eks. ved L4-prolaps eller rodkanalstenose L4/L5. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Udstrålende smerter mod fodryggen og storetåen. Smerterne forværres ved hoste og løft.

Fund

Nedsat følesans mellem 1. og 2. tå. Motorisk findes evt. dropfod og Trendelenburgs gang (hofteabduktion) der skyldes svaghed af gluteus medius, dorsalfleksion af tæer og specielt storetåen (extensor hallucis longus). Evt. påvirkning af ankel eversion & inversion. Udstrålende smerter ved strakt-ben testen (Lasègue) med forværring ved Braggard's test og lindring ved knæfleksion.

Differentialdiagnoser

Peroneusparese.