MR-skanning

Sagittale T2-vægtede snit

Start med denne sekvens. Herved får du et godt overblik og får visualiseret evt. patologi.

Horisontale T2-vægtede snit

Herved kan du med stor præcision afgøre hvilken rod der evt. er påvirket.

© Rygkirurgi.net