S1

Påvirkning af 1. sacrale nerverod, f.eks. ved L5-prolaps eller rodkanalstenose L5/S1. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Udstrålende smerter mod læg og lateralsiden af foden.

Fund

Nedsat følesans lateralt på foden. Evt. plantarfleksionsparese og problemer med tågang. Nedsat Achillesrefleks.

MR-skanning med en stor prolaps

Differentialdiagnoser