M. Tibialis Anterior

Funktion

Dorsalflexion og inversion af foden

Innervation

N. peroneus - L5

Udspring

Øvre halvdel af laterale tibiakondyl

Tilhæftning

mediale cuneiform, 1. metatars

Antagonist

Fibularis longus, Gastrocnemius, Soleus, Plantaris, Tibialis posterior