C5

Påvirkning af 5. cervikale nerverod, f.eks. ved C4-prolaps eller rodkanalstenose C4/C5. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Smerter og føleforstyrrelser svarende til skulderen. Tilstanden kan ligne en akut rotator cuff læsion men uden ømhed ved skulderen.

Fund

Føleudfald svt. nakken, skulderregionen og ydersiden af overarmen. Ved motorisk udfald findes evt. påvirkning af skulderabduktion (deltoideus) og albuebøjning (biceps). Deltoideusparalyse giver store problemer i hverdagen ikke mindst når armen skal løftes over hovedet. Der kan evt. også påvises parese svt. udadrotation af skulderen (supraspinatus og infraspinatus). 4) Bicepsrefleksen er evt. afsvækket. 5) Abduktion af armen: supraspinatus initierer de første 15 grader, deltoideus op til 90 grader, trapezius og serratus anterior over 90 grader.

Differentialdiagnoser

Tilstanden kan være vanskelig at adskille fra en regelret skulderlidelse, undersøg derfor også skulderens bevægelser - specielt indad- og udadrotationen. Test også styrken af rotator cuff musklerne, dvs. mm. supraspinatus (elevation), infraspinatus (udadrotation), subscapularis (indadrotation) og teres minor (udadrotation). Nogle patienter med C5-påvirkning udvikler en frossen skulder pga. smerterne.