L4

Påvirkning af 4. lumbale nerverod, f.eks. ved L3-prolaps eller rodkanalstenose L3/L4. De beskrevne fund er ikke nødvendigvis tilstede.

Symptomer

Smerteudstråling ned mod forsiden af låret.

Fund

Nedsat følesans ved mediale ankel. Evt. dropfod (tibialis anterior) eller påvirkning af quadriceps. Nedsat patellarrefleks.

Differentialdiagnoser